Milano domani zona 13, [1975]-1978

a. IV, n. 1, gennaio 1978